Rioolwerk

Wij durven te zeggen dat wij specialisten zijn in het kleinschalige rioolwerk
Tyleenkoppelingen aanbrengen. Inspectie + rapportering overstort riool. Inspectie + rapportering overstort riool. Regenpijp gerestaureerd + op de nieuwe aansluiting een keerklep aangebracht.
Drain aangebracht en aangesloten op nieuwe afvoer. Kapotte regenpijp gerepareerd + nieuwe aansluiting aangelegd. Reparatie riool na schade dmv boring derden. Probleem opgelost!
Oude riolering uitgraven. Nieuwe riolering aangebracht. Na succesvolle werkzaamheden, de overgebleven rommel. Verstopte en kapotte leidingen worden vervangen.
Nieuwe leiding aangebracht. Nieuwe aansluitingen. Infiltreren regenwater dmv infiltratiekoffers. Oppervlaktewaterafvoer van het dak en toekomstig straatwerk wordt gerealiseerd.
Tussen de aansluiting en de koffers wordt een zandvanger aangebracht tbv het ondervangen van het dichtslibben van de koffers van blad en zand. Hier ziet u de aansluiting. De zandvanger wordt verlengd tot boven het maaiveld en er wordt aan de andere kant van de koffers één ontvluchting cq overstort aangebracht. De overstort wordt op een neutrale plaats geplaatst.